Wij, Sjaak en Rita Lamers,

Huize te Gaste is een kleinschalige organisatie en particulier initiatief van Rita en Sjaak Lamers en is gevestigd op eigen terrein van de familie Lamers waar zij ook wonen. De drive van Huize te Gaste is om de zorg zo in te richten zoals je die zelf zou willen, zoals je zelf oud zou willen worden (met de beperkingen die zich meebrengen). De ervaring van Rita binnen de Zonnebloem en het in huis nemen van haar eigen moeder hebben bepaalde inzichten gegeven die ze graag uit wil dragen. Voor hen is het leidend dat de bewoners en daggasten zich zo thuis mogelijk blijven voelen en alle activiteiten ondersteunend zijn aan hun visie: 

Kleinschalig, zo thuis mogelijk, welzijn voorop, optimale eigen regie, korte lijntjes en persoonlijke aandacht.

Vanaf de oprichting van dagbeleving in 2017 tot de bewoning van 19 bewoners in mei 2020 heeft Huize te Gaste een harde groei doorgemaakt. Huize te gaste bevindt zich momenteel in een transitiefase waarbij zij de pioniersfase loslaat en wil groeien naar een volwassen zorgorganisatie die voldoet aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Tot voor kort lag het volledige management bij Rita Lamers, initiatiefneemster en mede eigenaar. Inmiddels is de oudste zoon, Mike Lamers, ook heel nauw betrokken bij de volledige organisatie van Huize te Gaste. Beiden hebben geen zorgachtergrond maar zijn ondernemers met een grote sociale maatschappelijke drive. Al snel na de start van de dagbesteding hebben zij Caroline de Werdt, een HBO V verpleegkundige, in dienst genomen als zorgmanager. De bedoeling is dat Mike langzaam het strategisch/tactisch management gaat overnemen en Caroline het zorgmanagement verder ontwikkelt. 

Dat Huize te Gaste een echt familiebedrijf is, laat zich kenmerken door het gegeven dat er binnen de familie en binnen het zorgteam, naast professionele relaties ook meerdere persoonlijke (familie) relaties bestaan. De familiare cultuur binnen Huize te Gaste wordt gedragen door de korte lijntjes met het management en de zorgverleners en een luisterend oor voor familie wanneer nodig.