Visie

Huize te gaste draagt de visie die ervoor probeert te zorgen dat de bewoners en daggasten zich zoveel mogelijk thuis voelen (net als thuis) en de eigen regie hebben en mogen doen waar ze zin in hebben (leven naar wens). Met deze 2 uitgangspunten proberen we het optimale uit het welzijn van onze gaste te halen. Dit wordt uitgesproken met de visie:

“Net zoals Thuis, Leven naar Wens”

Klantbeloften

1. Hier voel ik mij thuis

 • Ik voel mij veilig en geborgen.
 • Ik vind het hier schoon en gezellig.
 • Ik vind de sfeer fijn.

Hoe zorgen wij daarvoor?

Wij willen dat u zich thuis voelt bij Huize te Gaste. Zo mag u uw spullen waar u aan gehecht bent meenemen naar uw nieuwe woonruimte. De gezamenlijke ruimtes zijn sfeervol en huiselijk ingericht. Daarbij zorgen we ervoor dat u zich altijd in een veilige en schone omgeving bevindt. Voor de liefhebbers van het buitenleven zijn er onze kippen, vogels, huishond en grote moestuin.

2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis

 • Mijn naasten worden gastvrij ontvangen.
 • Mijn naasten worden gezien en gehoord.
 • Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht. 

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Uw bezoek, zoals familie en naasten zijn van harte welkom bij Huize te Gaste. Onze medewerkers kennen uw contacten bij naam en horen graag hun verhaal aan. Wij willen graag samen met uw familie blijven zorgen voor uw welzijn. Daarnaast houden wij uw naasten maandelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in de woonhuizen door middel van een nieuwsbrief.

3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden

 • Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan.
 • Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven.
 • Ik word gezien en respectvol aangesproken.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

U mag bij Huize te Gaste gaan en staan waar u wilt en u kunt zich altijd nuttig maken, bijvoorbeeld door een handje te helpen in de keuken. Wij organiseren iedere dag zowel individuele als groepsactiviteiten en zorgen ervoor dat er voldoende beweging op het programma staat.

4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning

 • Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden. 
 • Ik word op een prettige manier ondersteund. 
 • Mijn behoeften en wensen zijn bekend.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Bij huize te Gaste heeft u in grote mate de regie in handen. Onze zorgverleners respecteren uw vertrouwde dagritme en spelen in op uw specifieke wensen en behoeften. Daarnaast is er veel samenwerking met externe specialisten zoals de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en ergotherapeut.

5 Ik eet en drink naar wens

 • Mijn eten en drinken is gevarieerd, smakelijk en verzorgd.
 • Wij eten gezellig samen, in een huiselijke sfeer. 
 • Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid. 

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Iedere dag verzorgt onze kok heerlijke maaltijden en houdt hierbij rekening met uw wensen, allergieën en diëten. In de keuken wordt gewerkt volgens de HACCP richtlijnen zodat u er zeker van bent dat het voedsel altijd veilig is. Met de andere bewoners, medewerkers en vrijwilligers wordt er uitgebreid de tijd genomen om gezellig samen te tafelen.

6 Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn

 • Mijn welzijn staat voorop. 
 • Mijn wensen staan centraal.
 • Ik krijg oprechte persoonlijke aandacht.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Jezelf mogen zijn betekent dat ú bij ons de regie in handen heeft en mag zijn zoals u bent. Wij respecteren dan ook uw vertrouwde dagelijkse routine en spelen graag in op uw wensen en behoeftes. Dat houdt onder meer in dat u activiteiten doet die bij u passen en maaltijden krijgt die u lekker vindt. Ook hebben onze werknemers ruim de tijd om u persoonlijke aandacht te geven. Er staat altijd een luisterend oor voor u klaar.

7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn

 • Ik word persoonlijk benaderd.
 • Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend.
 • Mijn afspraken worden nagekomen.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Hoe staat u in het leven? Waar geniet u van en wat vindt u belangrijk? Met dit soort vragen willen we u leren kennen. Tijdens de intake leggen we uw wensen en behoeften vast in uw welzijnsplan. Wat u wilt, dat vormt onze leidraad. Onze medewerkers doen iedere dag hun best om deze afspraken na te leven zodat u zich prettig voelt bij Huize te Gaste.

8. Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw

 • Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht.
 • Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten.
 • Ik krijg structuur, rust en regelmaat.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Als bewoner ziet u iedere dag de vertrouwde gezichten van ons vaste team. De medewerkers en vrijwilliger hebben affiniteit met de doelgroep. Door onze ruime bezetting kunnen we feilloos inspelen op uw vraag, zorgen van familie en onvoorziene situaties. Ons personeel is geduldig, professioneel en reageert empathisch zodat u zich altijd veilig en prettig voelt bij Huize te Gaste.

9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij

 • Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust.
 • De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico’s.
 • Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Onze medewerkers hebben naast een zorgende taak ook een signalerende rol. Zij letten daardoor goed op uw gezondheid en leggen mogelijke risico’s vast. Indien er gezondheidsrisico’s gesignaleerd zijn, wordt dat intern en met andere disciplines besproken. Uw vertegenwoordiger brengen we altijd op de hoogte als uw gezondheidssituatie verandert. Kortom, we houden de vinger aan de pols, zijn transparant en hechten waarde aan het principe “beter voorkomen dan genezen”.

10. De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier

 • Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied.
 • Ik ervaar zorg gericht op positieve gezondheid. 
 • Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren.
 • Ik ervaar werkplezier bij de medewerkers.

Hoe zorgen wij daarvoor? 

Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en zijn bij ons in dienst omdat ze het werk vanuit hun zorghart en met plezier doen. Tijdens teamoverleg wordt er gereflecteerd op kwaliteitsaspecten en het dagelijkse handelen, zodat er van elkaar geleerd wordt. Medewerkers hebben een leergierige houding en staan open voor feedback. 

Huize te Gaste speelt in op kwaliteitsbevorderende wensen van het personeel. Door te voldoen aan alle aspecten van de kwaliteitsmethodiek borgen wij onze kwaliteit.