Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dienen zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag op te stellen. Een kwaliteitsplan is een omschrijving van maatregelen en actiepunten met als doel het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsverslag is een terugblik op het eerder opgestelde kwaliteitsplan waarin de zorgorganisatie resultaten en bevindingen vermeldt en zich verantwoordt over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het vormt weer het uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitsplan voor het volgende jaar. Het is een continue cyclus en valt onder de bouwsteen “leren en verbeteren” welke ook in hoofdstuk 4 van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt besproken. 

Huize te Gaste werkt volgens de PDCA cyclus:  Plan  –   Do  –   Check  –  Act

(bron: www.house-of-control.nl)

Kwaliteitsplannen

Het nieuwe kwaliteitsplan dient voor het einde van het kalenderjaar gereed te zijn. Momenteel zit Huize te Gaste in het traject van Waardigheid en Trots op locatie. Huize te Gaste krijgt hierbij inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen we ondersteuning op maat. Het plan van aanpak voor dit traject is momenteel het kwaliteitsplan voor 2022.

Kwaliteitsverslagen

Het kwaliteitsverslag 2022 van Huize te Gaste over 2022 is te downloaden door op onderstaande link te klikken:  

Jaarverslag 2022 Huize te Gaste

Het kwaliteitsverslag 2023 van Huize te Gaste over 2022 is te downloaden door op onderstaande link te klikken:  

Jaarverslag 2023 Huize te Gaste