Donatie speeltafel Huize te Gaste

Er blijkt een fout te zijn bij het overboeken naar het vorige rekeningnummer, het mag ook overgemaakt worden naar NL97RABO0318294206